Pielgrzymka do Górki Klasztornej 20 czerwca 2015 r.

Fot. Piotr Pankanin